Warszawski rynek pracy

Największy rynek pracy w Polsce to oczywiście obszar Warszawy oraz jej okolic. Znajdziesz tu także największe strony z pracą. Nie ma, więc nic zaskakującego w fakcie, że co trzecia oferta pracy, jaka pojawia się w Internecie, czy też jest wydrukowana w gazecie pochodzi właśnie z województwa mazowieckiego. Hipoteza ta ma także potwierdzenie w rzeczywistości, albowiem dane te wynikają z badań Rynku Specjalistów 2012, które to zostały przeprowadzone przez portal internetowy pracuj.pl.

Największa ilość ofert handlowych

Jak donoszą najświeższe źródła najwięcej ofert pracy w Warszawie to propozycje z branży handlowej. W tej branży nie ma większych różnic, ponieważ na terenie całej Polski handel kwitnie, jednakże, kiedy pod uwagę weźmiemy inne specjalizacje różnice bardzo szybko dostrzeżemy.

Należy zauważyć, że działy handlowe są w Warszawie o wiele bardziej scentralizowane a co więcej fabryki mają także swoje siedziby nie tylko na obszarze województwa mazowieckiego, ale na terenie całej Polski.

Usługi bankowe

Bardzo łatwo można znaleźć pracę w Warszawie w bankowości, ponieważ istnieją tutaj główne centrale banków, które to zatrudniają ogromną ilość specjalistów oraz fachowców. Także w tym miejscu istnieje szeroka oferta pracy, jako sprzedawcy bankowych usług i produktów.

Konsulting

Identycznie rzecz ma się z ofertami pracy w Warszawie w branży konsultingowej, a wszystko, dlatego, że wiele firm doradczych ma tutaj swoje siedziby, przez co są najliczniejsze pod względem kadrowym. Firmy te mogą zatrudniać nawet kilkuset pracowników, co sprawia, że podaż pracy kwitnie i jest na bardzo wysokim poziomie.

 

Related posts

Leave a Comment